Motto:     
My hrajem divadlo už dva tisíce let,
na prknech, která znamenají svět.
My hrajem divadlo a věčně budem hrát,
dokud svět světem bude stát.

úvodní stránka

historie I

historie II

historie III

historie IV

přehled her

statistika

stránka slávy

fotogalerie

hrálo se

kontakt

spřátelené weby

Stránka slávy

Úspěchy Osobnost souboru Seznam divadelníků

Úspěchy

V období 1969 - 2004 mezi nejúspěšnější představení divadelního souboru Poběžovice patří:
Zuzana Vojířová Jana Bora (1970)
O myších a lidech Johna Steinbecka (1973)
Jiráskova Lucerna (1979)
Malostranská humoreska sehraná na motivy knihy Jana Nerudy (1984)
Vasiljevova …a jitra jsou zde tichá (1985)
Vojnarka Aloise Jiráska (1993).
Divadelní soubor se celkem devatenáctkrát zúčastnil oblastní přehlídky ochotnických divadelních souborů Žlutické divadelní léto: 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2002 a 2004.
Čtyřikrát jako její vítěz postoupil na Národní přehlídku vesnických divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou:
Oswald Zahradník - Překroč svůj stín (1974)
František Goetze - Malostranská humoreska (1984)
Boris Vasiljev - ... a jitra jsou zde tichá (1985)
Alois Jirásek - Vojnarka (1993)
Jednou se zúčastnil oblastní přehlídky divadelních souborů dospělých hrajících pro děti, která se každoročně koná v Radnicích, a to v roce 1995 s pohádkou O perníkové chaloupce.
Celkem soubor získal 43 individuálních cen - za režii, scénu, dramaturgii a herecké výkony - a řadu čestných uznání.

nahoru

Osobnost souboru

Největší osobností poběžovického divadla v celé jeho padesátileté historii je bezesporu pan Jiří Pelikán (1923 -1996). S jeho osobou se v souvislosti s ochotnickým divadlem v Poběžovicích setkáváme poprvé už v roce 1951, kdy sem přišel jako učitel místní školy. Ochotně převzal vedení souboru po převeleném Václavu Horákovi; v 60. letech vedl dětské divadlo, které jako jediné udržovalo tradici místního amatérského divadla. Jiří Pelikán se nemalou měrou zasloužil o to, že byl divadelní soubor Poběžovice roku 1969 znovu vzkříšen k životu. V souboru působil jako jeho vedoucí, kronikář, režisér, dramaturg, scénograf, maskér, inspicient i herec. Pan Pelikán byl výborný muzikant a pro řadu inscenací vytvořil zcela nové písně - text i hudbu. Inicioval veškeré divadelnické úpravy a rekonstrukce poběžovického divadelního stánku; všech prací se vždy aktivně zúčastňoval. Souboru zajišťoval účast na různých soutěžních i nesoutěžních přehlídkách, připravoval zájezdová představení do okolních vesnic i měst. Byl duchovním otcem a hlavním organizátorem všech 14. ročníků okresní divadelní přehlídky v Poběžovicích. Pod jeho vedením dosáhl poběžovický divadelní soubor největších úspěchů, získal nejvýznamnější ocenění. Sám Jiří Pelikán obdržel za svou ochotnickou činnost řadu uznání; jeho divadelnickou práci oceňovali diváci i odborná porota okresních, krajských i národních přehlídek.
Náš svět však byl k jeho osobě spíše krutý a nespravedlivý.
Pan Jiří Pelikán se narodil 20. listopadu 1923 ve Spáleném Poříčí v rodině dělníka jako prostřední ze tří bratrů. Ačkoliv rodina brzy ztratila otce, vystudoval Učitelský ústav v Plzni. Za války byl totálně nasazen na šachtě v Tlučné. V roce 1945 nastoupil do Drahotína, kde budoval první českou školu. Učil také v Horšovském Týně, ale především působil na Základní škole v Poběžovicích, kde strávil téměř dvacet let. Poslední roky zde vykonával funkci zástupce ředitele školy.
V těchto letech se započala jeho spisovatelská kariéra - vydal dvě knihy (Pohraničí, to nejsou jen hory, 1963 a Včera narození, 1966), řadou článků přispíval do novin a časopisů. Byl u každého kulturního dění v obci, určitou dobu zde působil jako správce osvětové besedy, zdarma vedl místní lidovou knihovnu, byl vedoucí dětského pěveckého sboru, komentoval fotbalové zápasy, hrál s dětmi divadlo.
S většinou těchto aktivit se však musel po roce 1969 za podpis "2 000 slov" a jinou angažovanost v roce 1968 rozloučit. Byl zbaven všech veřejných funkcí, musel opustit své milované zaměstnání ve škole. Nastoupil do Zemědělských staveb Horšovský Týn jako zásobovač a pracoval zde až do důchodu. Z jeho koníčků mu v této době zbylo pouze fotografování, zahrádka a především ochotnické divadlo.
Po roce 1989 se mu sice otevřela řada možností, jak se opět uplatnit, ale už mu ubývalo sil. Přes značné potíže udržel činnost místního divadelního souboru, podařilo se mu vydat knihu pro mládež napsanou před 30 lety (Za vše může Zuzana, 1995). Znovu publikoval v novinách a časopisech. Největší vzpruhou pro něj byl návrat na učitelský stupínek v Integrované škole v Horšovském Týně. Z něj odešel jen do nemocnice, odkud se bohužel už nevrátil. Zemřel 27. srpna 1996.

Nechme prostřednictvím psaného slova promluvit pana Jiřího Pelikána osobně:

Co Vám dalo divadlo?
Divadlo jsem začal hrát ještě dříve, než jsem se narodil. Těžko bych spočítal, co mi za ta léta dalo. Ale o jednom daru bych se přece jen rád zmínil: Pomohlo mi, když mi bylo nejhůř. Když jsem prožíval nejtěžší chvíle svého života.

Která role Vám byla nejbližší?
Jako režisér bych musel mluvit spíše o rolích, které jsem svým hercům záviděl. Ale jedna mi byla přece jen nejbližší - role diváka. Když jsem při generálce seděl dole v parteru a pociťoval jsem radost a také trošku pýchu z toho, co se dělo na jevišti.

nahoru

Lidé, kteří zasáhli do divadelnického života Poběžovic

Při sestavování následujícího seznamu jsme vycházeli z údajů kroniky divadelního souboru. Uvědomujeme si, že seznam rozhodně není úplný, zejména co se týče činnosti dětských souborů. Pokud chcete tento seznam doplnit, kontaktujte nás.

 

Beck Josef   Mrázová Hana
Bejčková Jana   Musil Vlastimil
Bouček Ladislav   Mužík Petr
Bouše Jindřich   Nachtigal Jiří
Boušová Marie   Němcová Andrea
Buchberger Pavel   Němcová Dagmar
Buršík Jiří   Nosková Jitka
Cingroš Čeněk   Osuská Ivana
Cozl Václav   Otcová Marie
Čiperová Vlasta   Otec Miroslav
Danihelka František   Páralová Eva
Danihelková Lucie   Paul Jaroslav
Danihelková Marie   Pech Milan
Doktor Jan   Pejsar Petr
Doktor Zdeněk   Pekár Josef
Dvořák Antonín   Pekárová Lenka
Dvořák Josef   Pelikán Jiří
Dvořáková Dana   Pelikán Miroslav
Dvořáková Dorota   Pelikánová Hana
Eichler Petr   Pelikánová Jaroslava
Fišerová Marie   Planeta Leoš
Frána Zdeněk   Plechová Magda
Groeszel Josef   Pospíšil Mário
Groeszelová Marie   Prexl Pavel
Halavičová Jaroslava   Přikrylová Vendula
Hašek Jan   Pudivítr Josef
Hlavsová Vlasta   Rimovský Josef
Horák Václav   Roscher Karel
Hortlík Jaroslav   Rubášová Marie
Houdek Bohumil   Říha Jiří
Hrachová Marta   Schejbalová Jitka
Hrda Jiří   Schreiner Josef
Hrda Stanislav   Schröpfer Josef
Hrubý Jan   Schröpfer Josef ml.
Juricová Marta   Skleničková Dana
Kačírek Emil   Skleničková Helena
Kačírek Přemek   Springer Josef
Kačírková Milena   Springerová Ivana
Karlovec Jaroslav   Steinbergerová Hana
Kocián Josef   Suchá Kamila
Konopíková Alena   Svobodová Marie
Kotlanová Jana   Šnoblová Marie
Kotlanová Lucie   Šperlová Květa
Král Pavel   Táborská Věra
Králová Pavlína   Tauchmannová Emilie
Králová Věra   Teplá Hana
Kratochvíl Lukáš   Teplá Zdeňka
Kratochvílová Linda   Teplý Drahoš
Krbcová Jana   Teplý Jiří
Krbec Josef   Tesařová Jaroslava
Krutina Štěpán   Ticháček Josef
Krutina Václav   Vaněk Jiří
Kubíková Jana   Večeřa Jan
Kučera Václav   Večeřová Marie
Kudelová Jaroslava   Vejvančická Jaroslava
Kuneš Radek   Vejvančická Pavla
Kůstková Štěpánka   Vejvančický Petr
Lešek Milan   Velegánová Renata
Lešková Jaroslava   Vítek Josef
Lišková Zdena   Vladyka Miroslav
Lukášek Josef   Vladyka Vladimír
Machová Marie   Vladyková Alena
Malík Jan   Vladyková Jana
Martínková Vendula   Vobruba Jan
Matějková Bohuna   Vogeltanz Jan
Matouš Zdeněk   Vogeltanz Josef
Mazáň Jan   Vogeltanz Václav
Medková Jitka   Voják František
Mikulášková Helena   Vojtová Vlasta
Mikulášková Lenka   Volfíková Jitka
Mitala František   Weinzettel Petr
Mráz Josef   Weinzettlová Vlasta
Mráz Michal   Zimová Hana
      Žilinský Karel

nahoru

 
 

navštivte www.pobezovice.cz

 
 
webmaster